Eettisen eläinkaupan sertifikaatti

Lemmikkieläinten hyvinvointi on tärkeä asia. Eettisen Eläinkaupan Sertifikaattijärjestelmän tavoitteena on kehittää eläinkaupoissa myytävien tai niissä pidettävien eläinten hyvinvointia sekä auttaa ylläpitämään eläinliikkeiden henkilökunnan asiantuntemusta. 

 

Toinen keskeinen tavoite on lisätä lemmikkieläinten omistajien tietämystä lemmikkiensä hyvinvointivaatimuksista. 

Näihin tavoitteisiin pyritään laatusertifikaattijärjestelmän avulla. Asiantuntijat ovat laatineet eläinkaupoissa myytäville eläinlajeille tai lajiryhmille hoito- ja olosuhdestandardit, joiden noudattamiseen sitoutuminen on edellytys sertifikaatin saamiselle.

 

Sertifioidussa liikkeessä myynnissä olevilla eläimillä on lajinmukaiset ja eläinsuojelulainsäädännön edellyttämiä minimivaatimuksia paremmat olosuhteet. Järjestelmään kuuluvat myös lemmikkien omistajille suunnatut hoito-ohjeet, jotka jaetaan asiakkaalle viimeistään eläimen hankinnan yhteydessä.

 

Vain standardit täyttävä liike voi ansaita sertifikaatin ja siitä kertovan keltaisen tähden. Sertifioidussa liikkeessä huolehditaan eläinten hyvinvoinnista ja päivitetään jatkuvasti henkilökunnan asiantuntemusta. Asiakas voi mm. luottaa siihen, että sertifioidussa liikkeessä ei myydä luonnosta pyydystettyjä nisäkkäitä, matelijoita, kaloja tai lintuja. Myynnissä ei myöskään pidetä sellaisia eläimiä, joiden jalostetut ominaisuudet aiheuttavat eläimelle kärsimystä, tai lajeja, joille ei pystytä takaamaan hyviä olosuhteita tai joista ei tiedetä riittävästi, jotta niiden hyvinvointi pystyttäisiin turvaamaan.

 

Jos sinulla on kysyttävää laatujärjestelmästä tai mielessäsi on eläinkauppa, joka mielestäsi ansaitsisi laatusertifikaatin,

 

Eläinrakkaudella

 

Laatujärjestelmää ylläpitäviä ja kehittäviä henkilöitä ohjaa yhteinen ja tärkeä piirre; aito eläinrakkaus

Ammattitaidolla

 

Sertifioidussa eläinliikkeessä tunnetaan siellä myytävien eläinten vaatimukset ja neuvotaan hoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Yhteistyöllä

 

Eläinsuojelulainsäädännön minimivaatimuksia paremmat hoito- ja olosuhdestandardit laaditaan asiantuntijoiden kanssa yleisimmille eläinkaupoissa myytäville eläinlajeille.

Ideoita? Kysyttävää? Olemme valmiita kuulemaan.