Eettisen eläinkaupan sertifikaatti

Miksi kannattaa liittyä sertifikaattijärjestelmään?

 

Laatusertifikaattijärjestelmän avulla liike voi osoittaa noudattavansa toiminnassaan korkeita laatustandardeja, joiden keskeisenä periaatteena on eläinten hyvinvointi.
Sertifikaatti tarjoaa kuluttajille keinon erottaa eläinkaupat, joissa panostetaan erityisesti eläinten hyvinvointiin, asiakkaiden valistamiseen sekä tietojen päivittämiseen eläintenhoidosta.

Valistunut kuluttaja oppii suosimaan keltaisen tähden liikkeitä.

Miten sertifikaattia haetaan?

 

Laatusertifikaattia haetaan Eettinen Lemmikinpito ry:n hallituksen puheenjohtajalta. Yhteydenoton jälkeen liikkeelle toimitetaan laatujärjestelmään kuuluvat eläinten laji- tai lajiryhmäkohtaiset hoito- ja olosuhdestandardit niiden lajien osalta, joita liikkeessä pidetään myynnissä. Liikkeen omistajan ja henkilökunnan tulee tutustua ohjeisiin huolella. Kaikkien liikkeessä työskentelevien tulee tuntea ohjeet ja sitoutua niiden noudattamiseen. Tarvittaessa liikkeen tulee tehdä eläinten hoito-, olosuhde- ja tilavaatimusten edellyttämiä muutoksia.
 

Eettinen Lemmikinpito ry:n (ELRY) edustaja tekee tämän jälkeen hakijan pyynnöstä liikkeeseen tarkastus- ja koulutuskäynnin, jonka aikana keskustellaan ohjeisiin liittyvistä kysymyksistä sekä varmistetaan, että eläinten hoito ja niille tarjottavat tilat täyttävät ohjeissa esitetyt vaatimukset. Tämän jälkeen ELRY:n edustaja tekee liikkeen sertifioinnista esityksen yhdistyksen hallitukselle.
 

Liike, jolle on myönnetty laatusertifikaatti, saa sertifiointitodistuksen sekä näyteikkunaan tmv. kiinnitettäviä tarroja josta asiakkaan on helppo tunnistaa sertifioitu liike. Lisäksi liike saa oikeuden käyttää sertifikaattijärjestelmän logoa omissa materiaaleissaan. Laatusertifikaattijärjestelmään liittyminen on asia, joka kannattaa julkistaa näyttävästi. Liikkeelle tarjotaankin apua tiedotustilaisuuden järjestämisessä ja lehdistötiedotteen laatimisessa.

Sertifiointitarkastukset ja - maksut

 

Sertifioidut liikkeet tarkastetaan tietyin väliajoin sekä jos liikepaikka, koko henkilökunta tai kauppias vaihtuvat. Tarkastuksen tekee ELRY:n hallituksen nimeämä sertifiointitarkastaja tai muu hallituksen valtuuttama henkilö. Mikäli tarkastuksessa havaitaan puutteita, liikkeelle annetaan tarkastusraportti ja aikaa korjata havaitut epäkohdat. Jos puutteet ovat huomattavia eikä niitä korjata, liike voi menettää sertifikaatin.

Kauppias tai myymälänhoitaja on vastuussa uuden työntekijän perehdyttämisestä sertifiointijärjestelmään sekä sen vaatimiin olosuhdevaatimuksiin.

 

Sertifioinnista peritään 500 € suuruinen maksu, johon sisältyvät asiantuntijan tekemä sertifiointitarkastus ja koulutuskäynti, sertifiointitodistus, kaksi keltaisen tähden tarraa, eläinlajikohtaiset hoito-ohjeet sekä asiakkaille jaettavat lajikohtaiset asiakasohjeet. Sertifiointimaksun voi maksaa kahdessa tai kolmessa erässä.
 

Tarkastusmaksu 200 € peritään, vaikka liike ei saisikaan sertifikaattia. Tarkastusmaksu hyvitetään sertifiointimaksun yhteydessä.

Sertifioitujen liikkeiden seurantaan kuuluvista säännöllisistä tarkastuksista peritään 100 € tarkastusmaksu.