Eettisen eläinkaupan sertifikaatti

Lemmikkieläinten hyvinvointi on tärkeä asia. Eettisen Eläinkaupan Sertifikaattijärjestelmän tavoitteena on kehittää eläinkauppa-alaa ja eläinkaupoissa myytävien tai niissä pidettävien eläinten hyvinvointia sekä ylläpitää eläinliikkeiden henkilökunnan asiantuntemusta. 

Toinen keskeinen tavoite on lisätä lemmikkieläinten omistajien tietämystä lemmikkiensä hyvinvointivaatimuksista. 

Näihin tavoitteisiin pyritään laatusertifikaattijärjestelmän avulla. Asiantuntijamme ovat laatineet eläinkaupoissa myytäville eläinlajeille tai lajiryhmille hoito- ja olosuhdestandardit, joiden noudattamiseen sitoutuminen on edellytys sertifikaatin saamiselle. Sertifioidussa liikkeessä myynnissä olevilla eläimillä on lajinmukaiset ja eläinsuojelulainsäädännön edellyttämiä minimivaatimuksia paremmat olosuhteet. Järjestelmään kuuluvat myös lemmikkien omistajille suunnatut hoito-ohjeet, jotka jaetaan asiakkaalle viimeistään eläimen hankinnan yhteydessä.

 

Vain standardit täyttävä liike voi ansaita sertifikaatin ja siitä kertovan keltaisen tähden ja asiakas voi mm. luottaa siihen, että sertifioidussa liikkeessä ei myydä luonnosta pyydystettyjä nisäkkäitä tai lintuja. Myynnissä ei myöskään pidetä sellaisia eläimiä, joiden jalostetut ominaisuudet aiheuttavat eläimelle kärsimystä, tai lajeja, joille ei pystytä takaamaan hyviä olosuhteita tai joista ei tiedetä riittävästi, jotta niiden hyvinvointi pystyttäisiin turvaamaan. Sertifioidussa liikkeessä huolehditaan eläinten hyvinvoinnista ja päivitetään jatkuvasti henkilökunnan asiantuntemusta.

 

Sertifiointityöryhmä toimi ennen Suomen Eläinsuojeluliiton alaisena, mutta vuonna 2019  sertifikaattijärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä varten perustettiin Eettinen Eläintenpito Ry (ELRy). Yhdistyksen hallitus vastaa sertifikaattien myöntämisestä ja laatujärjestelmään kuuluvien ohjeiden ylläpidosta sekä päivittämisestä. Hallitukseen kuuluu laatujärjestelmiin perehtynyt laatuvastaava, eläinkauppiaiden edustajia, lajiryhmäkohtaisia asiantuntijoita (pikkunisäkkäät, linnut, terraarioeläimet, akvaariokalat) sekä eettisten eläintenpidon kysymysten asiantuntijat.

 

Ohjeiden laadinnassa ulkopuolisina asiantuntijoina käytetään eksoottisiin lemmikkieläimiin erikoistuneita eläinlääkäreitä, eläinsuojelutyöntekijöitä, biologeja sekä lemmikkiharrastajayhdistysten asiantuntijoita.

 

Hallituksen jäsenet:

Paula Hirsjärvi-Kallioinen

Sertifiointityöryhmän perustajajäsen
Vahvuutena eetiset kysymykset ja pikkunisäkkäiden käyttäytyminen sekä hyvinvointi.

Teija Borgström

Johanna Valo

Sertifiointityöryhmän perustajajäsen
Vahvuutena eläinkaupan ala, matelijat ja muut terraarioeläimet

Emilia Lehtonen

Hanna Haliseva

Sertifiointityöryhmän pitkäaikainen jäsen ja marsujen ulkomuototuomari. Agrologi, sukelluskouluttaja ja lemmikkiharrastaja. Kokemusta myös eläinkauppiaana olosta.

Kaisa Oksanen

Sertifiointityöryhmän seniorjäsen
Vahvuutena eläinkaupan ala, matelijat, muut terraarioeläimet ja pikkunisäkkäät

Sertifiointityöryhmän seniorjäsen
Vahvuutena eläinkaupan ala, kasvatustyö, matelijat ja pikkunisäkkäät

Sertifiointityöryhmän juniorjäsen
Vahvuutena akvaariokaupan ala, akvaariokalat ja matelijat

Ideoita? Kysyttävää? Olemme valmiita kuulemaan.