Eettisen eläinkaupan sertifikaatti

Lemmikkieläinten hyvinvointi on tärkeä asia. Eettisen Eläinkaupan Sertifikaattijärjestelmän tavoitteena on kehittää eläinkauppa-alaa ja eläinkaupoissa myytävien tai niissä pidettävien eläinten hyvinvointia sekä ylläpitää eläinliikkeiden henkilökunnan asiantuntemusta. 

Toinen keskeinen tavoite on lisätä lemmikkieläinten omistajien tietämystä lemmikkiensä hyvinvointivaatimuksista. 

Näihin tavoitteisiin pyritään laatusertifikaattijärjestelmän avulla. Asiantuntijamme ovat laatineet eläinkaupoissa myytäville eläinlajeille tai lajiryhmille hoito- ja olosuhdestandardit, joiden noudattamiseen sitoutuminen on edellytys sertifikaatin saamiselle. Sertifioidussa liikkeessä myynnissä olevilla eläimillä on lajinmukaiset ja eläinsuojelulainsäädännön edellyttämiä minimivaatimuksia paremmat olosuhteet. Järjestelmään kuuluvat myös lemmikkien omistajille suunnatut hoito-ohjeet, jotka jaetaan asiakkaalle viimeistään eläimen hankinnan yhteydessä.

 

Vain standardit täyttävä liike voi ansaita sertifikaatin ja siitä kertovan keltaisen tähden ja asiakas voi mm. luottaa siihen, että sertifioidussa liikkeessä ei myydä luonnosta pyydystettyjä nisäkkäitä, matelijoita tai lintuja. Myynnissä ei myöskään pidetä sellaisia eläimiä, joiden jalostetut ominaisuudet aiheuttavat eläimelle kärsimystä, tai lajeja, joille ei pystytä takaamaan hyviä olosuhteita tai joista ei tiedetä riittävästi, jotta niiden hyvinvointi pystyttäisiin turvaamaan. Sertifioidussa liikkeessä huolehditaan eläinten hyvinvoinnista ja päivitetään jatkuvasti henkilökunnan asiantuntemusta.

 

Sertifiointityöryhmä toimi ennen Suomen Eläinsuojeluliiton alaisena, mutta vuonna 2019  sertifikaattijärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä varten perustettiin Eettinen Eläintenpito Ry (ELRY). Yhdistyksen hallitus vastaa sertifikaattien myöntämisestä ja laatujärjestelmään kuuluvien ohjeiden ylläpidosta sekä päivittämisestä. Hallitukseen kuuluu laatujärjestelmiin perehtynyt laatuvastaava, eläinkauppiaiden edustajia, lajiryhmäkohtaisia asiantuntijoita,  (pikkunisäkkäät, linnut, terraarioeläimet, akvaariokalat), eläinlääkäri sekä eläintenpidon etiikan asiantuntija.

 

Ohjeiden laadinnassa ulkopuolisina asiantuntijoina käytetään eksoottisiin lemmikkieläimiin perehtyneitä eläinlääkäreitä, eläinsuojelutyöntekijöitä, biologeja sekä lemmikkiharrastajayhdistysten asiantuntijoita.

 

Hallituksen jäsenet:

Paula Hirsjärvi-Kallioinen

Biologi; pikkunisäkkäiden käyttäytyminen ja hyvinvointi. Filosofi; eläinten pitoon liittyvät eettiset kysymykset. Eläinsuojelulainsäädännön asiantuntemus.
Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan jäsen eettisen asiantuntemuksen edustajana.

Johanna Valo

Lemmikkieläinliike Faunatar-ketjun perustaja ja johtaja 1994-2021. Erityisen kiinnostuksen kohteena terraarioeläimet ja linnut.
Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan jäsen eläinkauppa-alan edustajana.

Hanna Haliseva

Erityisesti pikkunisäkkäät, jalostus ja yhdistysasiat.
Kiinnostusta linnuista sekä kokemusta myös eläinkauppatoiminnasta.

Teija Borgström

Kokemusta eläinkauppatoiminnasta vuodesta 1999. Vahvuutena terraarioeläimet, pikkunisäkkäät, kalat.

Emilia Lehtonen

Pitkä kokemus eläinkauppa-alalta vahvuutena terraarioeläimet, pikkunisäkkäät.

Kaisa Oksanen

Lemmikkieläinalan ammatillinen kokemus, akvaariokalojen hoitoon liittyvä asiantuntemus.

Iina Reinikainen

 

Pieneläimiin perehtyvä eläinlääkäri, erityisesti jyrsijät ja kanit.

Eläinsuojelulainsäädäntöön liittyvää asiantuntemusta.

 

 

Suski Turkkila


Koulutettu eläinsuojeluvalvoja sekä eläinsuojeluneuvoja.
Eläinsuojelulainsäädäntöön liittyvää asiantuntemusta.

Ideoita? Kysyttävää? Olemme valmiita kuulemaan.